οικία > Νέα > Ειδήσεις για τη βιομηχανία

Η καλύτερη πλευρά για συμβουλές εξαγωγής και ποιοτικό έλεγχο

2021-09-08

Τα προϊόντα, τα υλικά και τα υλικά είναι από τα επιλεγμένα δοχεία τους και έχουν κατάλληλη επισήμανση για εύκολη αναγνώριση.

Σε αυτή τη σελίδα, ξεκαθαρίζω τρεις βασικές ιδέες που πρέπει να γνωρίζει ο κάθε αγοραστής σε σχέση μεποιοτικός έλεγχοςl και επιθεωρήσεις:

Η γεωργία είναι μια πολύ λεπτή λεπτομέρεια για εξαγωγή, διότι θα μπορούσε να καταστραφεί μέσω μεταφοράς ή διαχείρισης, οπότε θα θελήσετε να τηρήσετε τα σημεία που συζητήθηκαν για ποιοτικό έλεγχο.

Να υπάρχει ποιοτική υποδομή - θεσμικό πλαίσιο για τον καθορισμό και την εφαρμογή τυποποίησης, δοκιμών, πιστοποίησης και διαπίστευσης. Αυτές οι διαδικασίες πραγματοποιούνται με επιθεώρηση προϊόντων και λύσεων στην εγκατάστασή σας, απαλλαγούμε από την ανάγκη επανελέγχου μέσω των καναλιών διανομής.

Ο έλεγχος πρέπει να σχετίζεται με την αξιολόγηση της διαδικασίας και των ελέγχων που καλύπτουν τις ρουτίνες δημιουργίας και επαλήθευσης. Οι επίσημες τεχνικές διαχείρισης έχουν προχωρήσει σε άμεσους και οργανισμούς ελέγχου. Υπάρχουν πράγματι τεχνικές διαχείρισης ποιότητας (QMS) και περιβαλλοντικές ή άλλες μέθοδοι διαχείρισης, και καθένα από αυτά τα συστήματα θα μπορούσε ενδεχομένως να ελεγχθεί.

Η διόρθωση αυτής της εποπτείας επιτρέπει στον μηχανικό SQA να προσφέρει αυξημένο όφελος στους αγοραστές αναλαμβάνοντας τη δουλειά του ελεγκτή και του μηχανικού προγράμματος και τεχνικών λογισμικού


Οι δυσλειτουργίες ουσιών δεν είναι συνεχώς ανεπιθύμητες και θα μετατραπούν σε εποικοδομητικό τελικό αποτέλεσμα εάν διαχειριστούν ανοιχτά και αποτελεσματικά.

Η συμφωνία θα περιλαμβάνει μόνο τον καρπό των μπαχαρικών που αναφέρονται στην προσφορά, για παράδειγμα, το kinnow και το μήλο θα πρέπει να έχουν παρόμοιο δίπλωμα ωριμότητας και προόδου.

Ο θείος μου με συμβούλεψε ότι κέρδισε ένα έργο εγκατάστασης και πρέπει να εκτελέσει το έργο εντελώς, ώστε να κάνει την εταιρεία του να επεκταθεί.

Ακολουθώντας την οικονομική επανάσταση και επίσης την αύξηση της μαζικής παραγωγής, έγινε απαραίτητο για τον πολύ καλύτερο σχεδιασμό και τον έλεγχο της ποιότητας των προϊόντων και των λύσεων. Αρχικά, η πρόθεση της ποιότητας ήταν να διασφαλιστεί ότι οι απαιτήσεις μηχανικής επιτεύχθηκαν στα υπόλοιπα προϊόντα και λύσεις.