οικία > Νέα > Ειδήσεις για τη βιομηχανία

Χαρακτηριστικά του διεθνούς εμπορίου και μεταφορών

2021-09-04

Διεθνείς εμπορικές μεταφορέςείναι η μεταφορά μεταξύ χωρών και μεταξύ χωρών και περιοχών. Σε σύγκριση με την εγχώρια μεταφορά φορτίου, έχει τα ακόλουθα κύρια χαρακτηριστικά:
(1) Το διεθνές εμπόριο και οι μεταφορές περιλαμβάνουν θέματα διεθνών σχέσεων και αποτελούν μια δραστηριότητα που σχετίζεται με την εξωτερική πολιτική
Το διεθνές εμπόριο και οι μεταφορές αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του διεθνούς εμπορίου. Κατά τη διαδικασία οργάνωσης της μεταφοράς εμπορευμάτων, είναι συχνά απαραίτητο να έχουμε άμεσες ή έμμεσες εκτεταμένες επιχειρηματικές επαφές με ξένες χώρες. Τέτοιες επαφές δεν είναι μόνο οικονομικές, αλλά συχνά περιλαμβάνουν διεθνείς σχέσεις. Το πολιτικό ζήτημα είναι μια δραστηριότητα που σχετίζεται με την εξωτερική πολιτική. Επομένως, η διεθνής μεταφορά φορτίου δεν είναι μόνο μια οικονομική δραστηριότητα, αλλά και μια σημαντική δραστηριότητα εξωτερικών υποθέσεων. Αυτό απαιτεί από εμάς όχι μόνο να χρησιμοποιήσουμε μια οικονομική άποψη για να χειριστούμε διάφορες επιχειρήσεις, αλλά και να έχουμε μια πολιτική αντίληψη και να ασχοληθούμε με διεθνείς μεταφορές σύμφωνα με τις απαιτήσεις της εξωτερικής πολιτικής της χώρας μας. επιχείρηση.
(2) Οι διεθνείς εμπορικές μεταφορές είναι μεταφορές μεγάλων αποστάσεων με πολλές ενδιάμεσες συνδέσεις
Οι διεθνείς εμπορικές μεταφορές είναι μεταφορές μεταξύ χωρών και μεταξύ χωρών και περιοχών. Σε γενικές γραμμές, η απόσταση μεταφοράς είναι σχετικά μεγάλη. Συχνά απαιτεί τη χρήση πολλαπλών μέσων μεταφοράς, μέσω πολλαπλής φόρτωσης και εκφόρτωσης και πολλών ενδιάμεσων συνδέσεων, όπως η μεταφόρτωση. , Μετατροπή των μεθόδων μεταφοράς κ.λπ., μέσω διαφορετικών περιοχών και χωρών, για προσαρμογή σε διαφορετικούς νόμους και κανονισμούς κάθε χώρας. Εάν υπάρχει πρόβλημα σε οποιονδήποτε από τους συνδέσμους, θα επηρεάσει ολόκληρη τη διαδικασία μεταφοράς, η οποία απαιτεί από εμάς να οργανώσουμε και να συνδέσουμε στενά τους συνδέσμους για να αποφύγουμε την αποσύνδεση σε έναν συγκεκριμένο σύνδεσμο και να προκαλέσουμε απώλειες στη μεταφορά.
(3) Το διεθνές εμπόριο και οι μεταφορές περιλαμβάνουν ένα ευρύ φάσμα τομέων και η κατάσταση είναι περίπλοκη και μεταβλητή
Το διεθνές εμπόριο και οι μεταφορές περιλαμβάνουν πολλά τμήματα στο εσωτερικό και στο εξωτερικό και πρέπει να αντιμετωπίσουν ιδιοκτήτες φορτίου, μεταφορές, οργανισμούς ελέγχου εμπορευμάτων, ασφαλιστικές εταιρείες, τράπεζες ή άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, τελωνεία, λιμάνια και διάφορους μεσάζοντες σε διαφορετικές χώρες και περιοχές. Ταυτόχρονα, λόγω διαφορών στους νόμους και τις πολιτικές διαφόρων χωρών και περιοχών, διαφορές στο εμπόριο, τις μεταφορές και τις επιχειρηματικές πρακτικές, τις διαφορές στα χρηματοπιστωτικά και νομισματικά συστήματα και τις αλλαγές στις πολιτικές, οικονομικές και φυσικές συνθήκες, θα έχουν μεγαλύτερο αντίκτυπο στις διεθνείς μεταφορές εμπορευμάτων. Το
(4) Η επικαιρότητα του διεθνούς εμπορίου και των μεταφορών είναι ισχυρή
Η μεταφορά αγαθών εισαγωγής και εξαγωγής σύμφωνα με τον τρόπο και η έγκαιρη παράδοση αγαθών στον προορισμό έχει μεγάλη σημασία για την εκπλήρωση εμπορικών συμβάσεων εισαγωγής και εξαγωγής, την κάλυψη των αναγκών της αγοράς ανταγωνισμού βασικών προϊόντων, τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της αγοράς και την έγκαιρη διευθέτηση συναλλάγματος. Ειδικότερα, ορισμένα φρέσκα και ζωντανά προϊόντα, εποχιακά προϊόντα και ευαίσθητα προϊόντα απαιτούν γρήγορη μεταφορά και έγκαιρη οργάνωση του εφοδιασμού, γεγονός που συμβάλλει στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των εξαγωγικών προϊόντων και στην εδραίωση και επέκταση της αγοράς πωλήσεων. Επομένως, η διεθνής μεταφορά φορτίου πρέπει να ενισχύσει την έννοια του χρόνου, να ανταγωνιστεί το χρόνο και την ταχύτητα, προκειμένου να κερδίσει γρήγορα.
(5) Οι κίνδυνοι του διεθνούς εμπορίου και των μεταφορών είναι μεγαλύτεροι
Λόγω των πολλών δεσμών στο διεθνές εμπόριο και τις μεταφορές, τη μεγάλη απόσταση μεταφοράς, το ευρύ φάσμα που εμπλέκεται, τη σύνθετη και μεταβλητή κατάσταση και την ισχυρή επικαιρότητα, τις αλλαγές στη διεθνή κατάσταση κατά τη διαδρομή των μεταφορών, τις κοινωνικές αναταραχές, τις διάφορες φυσικές καταστροφές και ατυχήματα Εμφάνιση, πόλεμος, αποκλεισμός, εμπάργκο ή πειρατεία κ.λπ., μπορεί να επηρεάσουν άμεσα ή έμμεσα τη διεθνή μεταφορά φορτίου και να προκαλέσουν σοβαρές συνέπειες. Επομένως, ο κίνδυνος διεθνών μεταφορών φορτίου είναι μεγαλύτερος. Προκειμένου να μεταβιβαστεί η ζημία κινδύνου στη διαδικασία μεταφοράς, κάθε είδους εμπορεύματα εισαγωγής και εξαγωγής και οχήματα μεταφοράς πρέπει να υποβάλουν αίτηση για ασφάλιση μεταφοράς.