οικία > Νέα > Νέα της εταιρείας

Σημαντικός έλεγχος του calidad de las mercancías que compras o importas de China

2021-06-28

La inspección de mercancías en el comercio exterior:
Las inspecciones de control de calidad allowen detector en origen defects, limitationses funcionales y comprobar modelos, cantidades de mercancía ή niveles de calidad iguales a las muestras aprobadas, minimizando de esta forma los riesgos.

Το Realizar control de calidad de las mercancías que παράγει ομοιόμορφα προβλήματα στην Κίνα για την πρόβλεψη προβλημάτων και κόστους. Comprobar que la mercancía se está produciendo de manera correcta es la mejor manera de evitar desagradables sorpresas una vez llega a su destino. Επομένως, μπορείτε να αντιδράσετε και να αντιμετωπίσετε πιθανά προβλήματα.

El objetivo principal de estas inspecciones es comprobar que nuestro proveedor fabrica realmente el producto que queremos comprar.

Ventajas contratar un servicio de control de calidad:
Garantiza la conformidad de la mercancía con el pedido realizado
Asegura la asistencia para la comprobación de la calidad de los productos
Permite el despacho de aduanas, facilita la inspección de mercancías
Establece un interlocutor para la comunicación con el proveedor

Permite anticiparse a las posibles incidencias


Tipos de inspección de mercancías:


Inspecciones obligatorias:
Se trata de programas de inspección sobre los parámetros de cantidad, calidad de la mercancía además de llevar a cabo una verificación de precios y una codificación arancelaria de todo tipo de productos destinados a la exportación.

Inspecciones Voluntarias:
Las inspecciones voluntarias son aquellas que realiza el cliente por cuenta propia para asegurarse del cumplimiento de las especificaciones del producto y del pedido.

Ενδείκνυται για τον έλεγχο των προτύπων για την επαλήθευση των διαφορετικών κανονιστικών παραγόντων που παραπέμπουν σε μια εθιμοτυπία και μάρκα, που εγγυάται ότι ο γιος του ανταποκρίνεται στις ιδιαιτερότητές του. Se trata de un aspecto fundamental para conseguir, for ejemplo su aceptación, comercialización y y distribución en la Unión Europea.

Inspecciones de calidad de tus productos en China
Υπάρχει ένας πολύ μεγάλος τρόπος για τη σύγκριση, την παραγωγή, την είσοδο και την εξαγωγή που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να ελέγξει τις εξόδους και τις λειτουργίες της εξόδου από την Κίνα:
Inspección al inicio de la producción: Se evalúan las características clave al inicio del processo de producción en cadena y se determina su conformidad con tus especificaciones.
Παρακολούθηση της παραγωγής: Se comprueban de las características clave de los productos durante el processo de producción y verificación para que cualquier discrepanciaional inicial identificada sea rectificada. Se puede verificar en esta fase el estado de la producción.
Inspección de producto terminado: Se evalúan las características claves de un producto una vez terminado, empaquetado y listo para su expedición, antes de ser embarcado.
Εποπτεία φορτίου: Se verifican las operaciones de carga or descarga a/de contenedores de un producto, include el conteo de cajas y la confirmación de que la carga is correcta con relación in los documentos de embarque. Este servicio puede también incluir la inspección del estado del contenedor y su precintado.