οικία > Νέα > Συχνές ερωτήσεις

Ποιος είναι ο εκτιμώμενος χρόνος παραγωγής;

2021-06-28

Τα προϊόντα έχουν διαφορετικό χρόνο παραγωγής, οπότε κάναμε την ανάγκη να ζητήσουμε από τους κατασκευαστές τη διάρκεια παραγωγής και διασφαλίζουμε ότι θα τηρήσουν τον αναμενόμενο χρόνο. Ο χρόνος παραγωγής είναι ένας σημαντικός παράγοντας που πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά την παραγωγή, ορισμένα εργοστάσια είναι αργά στην παραγωγή και αυτό επηρεάζει τις περισσότερες φορές διεθνείς εταιρείες που βασίζονται απόλυτα στα εργοστάσια παραγωγής για να καλύψουν τη ζήτηση των πελατών τους.